afdrukken

Certificeringen

NEN 4400 | International Poultry Services

IPS heeft onderstaande certificeringen:

  • NEN 4400 certificering
    NEN 4400 moet het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. NEN 4400 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. De uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten het eisenpakket opgesteld. NEN 4400 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie.

IKB PSB | International Poultry Services

  • IKB PSB
    IKB PSB is een kwaliteitssysteem voor servicewerkzaamheden die pluimveeservicebedrijven uitvoeren. Bijvoorbeeld het vangen en laden van pluimvee. Met IKB PSB verstrekken pluimvee-servicebedrijven garanties over hun manier van werken. De IKB PSB regeling dateert uit 1999. Na een evaluatie in 2006, is de nieuwe IKB PSB 2007 regeling ontstaan. Hierin is onder andere de NEN-4400 norm opgenomen.

  • Lid van de NVPSB (Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven)
    De NVPSB is een organisatie die zich sterk maakt voor de belangen van servicebedrijven op hetĀ gebied van ongediertebestrijding en desinfectie.

NVPSB